اصول دوستیابی، رهبری مؤثر و نفوذ بر دیگران

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

1. از نظرات دیگران ندانسته، انتقاد، شكایت و محكوم نكنید.

2. با دیگران صادق باشید.

3. در دیگران انگیزه ایجاد كنید.

4. ذاتاً به همه علاقه مند باشید.

5. همیشه حتی در هنگام مشكلات و سختی ها خنده رو باشید.

6. به یاد داشته باشید كه نام هر فردی زیباترین و مهمترین كلمه است.

7. شنونده خوبی باشید. دیگران را تشویق كنید در مورد خود صحبت كنند.

8. براساس علایق دیگران صحبت كنید.

9. طوری رفتار كنید كه دیگران احساس كنند مهم هستند و هركاری كه از دستتان بر می آید صادقانه برایشان انجام دهید.

10. بهترین راه موفقیت در بحث، اجتناب از آن است.

11. به "نظر" دیگران احترام بگذارید. هرگز نگویید " شما اشتباه می كنید"

12. اگر اشتباه كردید، سریع و صادقانه آن را بپذیرید.

13. دوستانه و مهربانانه صحبت كنید.

14. طوری صحبت كنید كه طرف مقابل همیشه در پاسخ تان "بله" بگوید.

15. اجازه دهید طرف مقابل بیشتر صحبت كند.

16. اجازه دهید طرف مقابل احساس كند از شما برتر است.

17. صادقانه همه چیز را از نگاه طرف مقابل ببینید.

18. با عقاید و آرزوهای مثبت و سازنده دیگران همراه شوید.

19. با افراد مثبت و انگیزه دهنده دوست باشید.

20. عقایدتان را هرگز به دیگران تحمیل نكنید.

21. خود را با علائم غیركلامی طرف مقابل هماهنگ كنید.

22. صادقانه از دیگران تعریف كنید.

23. اشتباهات دیگران را غیر مستقیم تذكر دهید.

24. قبل از انتقاد از دیگران در مورد اشتباهات خودتان صحبت كنید.

25. به جای دستور صریح، سؤال كنید.

26. در دیگران احساس امنیت ایجاد كنید.

27. هر پیشرفت جزیی و هر نكته مثبتی را تحسین كنید.

28. مشوق باشید و بكوشید اشتباه دیگران را آسان و قابل اصلاح نشان دهید.

29. بگذارید افراد از انجام پیشنهادات شما خوشحال شوند.

30. اگر برای كسی كار مثبتی انجام می دهید، انتظار جبران نداشته باشید.