سعید دریس، یکی از شهروندان خسارت دیده گفت: آبگرفتگی منزل ما به گونه ای است که آب در قسمتهایی از خانه مانند اتاق خواب وارد شده و همه وسایل و زیراندازهای خانه مملو از آب شد.
مهر: شهر بندرامام خمینی با برخورداری از جمعیتی بالغ بر 100هزار نفر از ضعف سیستم مجاری و کمبود تجهیزات فاضلاب شهری به شدت رنج می برد.

در این شهر با وجود همجواری با سواحل خورموسی و همچنین صنایع بزرگ تجاری و صنعتی، کمترین مطالعه، بررسی و اجرای تمهیدات برای رفع این معضل دیرینه از سوی متولیان صورت انجام شده است.مردم بندر امام پس از بارندگی شدید چند روز اخیر با وجود گذشت 72 شاهد آبگرفتگی معابر بودند و در این بین خسارتهای فراوانی ناشی از آبگرفتگی معابر متوجه آنها شده به گونه ای که برخی از آنها وسایل منازلشان از این آب گرفتگی بی سابقه آسیب دیده است.

اگر چه تانکرهای آب در نقاط مختلف شهر آب جمع شده را جمع آوری می کنند ولی بی شک این اقدام ابتدایی و تاریخ مصرف گذشته پاسخگوی حجم آبهای سطحی موجود در شهر نیست و آب تا 72 ساعت پس از بارندگی همچنان در سطح شهر جمع می شود به گونه ای که این وضعیت نارضایتی شدید مردم را به همراه داشته است.

برای رفع این مشکل باید اقدامات اساسی تری نظیر تعبیه کانال جمع آوری آب برای خروج بار اضافی پساب شهری، همچنین بهسازی شبکه مجاری فاضلاب شهری و تأمین موتورهای قوی پمپاژ پساب در نقاط پست شهر انجام داد اما متولیان کمبود اعتبارات را دلیل عمده نارسایی و کم کاری در این حوزه عنوان می کنند.


این در حالی است که بسیاری از شهروندان میزان درآمدهای این شهر ناشی از دریافت عوارض از مجتمعهای بزرگ بازرگانی و صنعتی همجوار را قابل توجه می دانند.

در اثر بارندگی شدید در روزهای اخیر و همانند روال سالهای گذشته در بارندگی، خیابانهای شهر بندر امام خمینی دچار آب گرفتگی شده و به علت شدت جریان آن از طریق مجاری فاضلاب، آب وارد منازل مردم شده و تمام بخشهای خانه های آنان زیر آب رفت.

سعید دریس، یکی از شهروندان خسارت دیده گفت: آبگرفتگی منزل ما به گونه ای است که آب در قسمتهایی از خانه مانند اتاق خواب وارد شده و همه وسایل و زیراندازهای خانه مملو از آب شد.


معضل آب گرفتگی در معابر و خیابانهای شهر بندر امام خمینی (ره) بسیار دیرینه است و هر ساله بر شدت آن افزوده می شود، این در حالی است که در مورد اخیر تعداد بیشتری از خانه ها و وسایل زندگی مردم زیر آب رفته و خسارتهایی را متوجه زندگی آنان کرده است.