در این بین کوچک ترین اشتباه پلیس می توانست هزینه گزافی را در پی داشته باشد به همین سبب افسران پلیس آگاهی نقشه یی ویژه را برای به دام انداختن باجگیران طراحی کردند و با ردیابی های تخصصی توانستند محدوده یی را که آدم ربایان در آنجا پنهان شده بودند، شناسایی کنند.

اعتماد: دو مرد که با ربودن یک مرد ثروتمند قصد داشتند از خانواده او 500 میلیون تومان اخاذی کنند گروگان خود را کشتند و جسدش را دفن کردند.

این پرونده اواسط آبان ماه در شهرستان ایذه در استان خوزستان گشوده شد و پای کارآگاهان اصفهانی را نیز به ماجرا باز کرد اما متهمان زمانی بازداشت شدند که مرد 50ساله به قتل رسیده بود.

مرد 50 ساله که ناصر نام داشت یک روز پس از خروج از خانه خود واقع در شهرستان دهدز در حوالی ایذه با دو مرد ناشناس روبه رو شد که صورت شان را پوشانده بودند، آن دو ناصر را ربودند و به مکان نامعلومی انتقال دادند. در حالی که تاخیر ناصر در بازگشت به خانه خانواده او را نگران کرده بود یکی از گروگانگیران با آنها تماس گرفت و گفت فقط در ازای 500 میلیون تومان وجه نقد ناصر را آزاد خواهند کرد و اگر به خواسته شان نرسند او را می کشند. در پی این تماس خانواده مرد ثروتمند کارآگاهان پلیس آگاهی را باخبر کردند و تیمی ویژه مامور تحقیق در این رابطه شد.

در حالی که تلاش ها برای نجات جان ناصر ادامه داشت نخستین سرنخ ها از محل اختفای گروگانگیران به دست آمد و کارآگاهان متوجه شدند آنها طعمه خود را به اصفهان منتقل کرده اند به همین دلیل بازپرس شاه محمدی رئیس شعبه 5 دادسرای جنایی اصفهان وظیفه تحقیق درباره این گروگانگیری را برعهده گرفت. این در شرایطی بود که متهمان ناشناس مرتب با خانواده ناصر تماس می گرفتند و به تهدیدهای خود ادامه می دادند.

در این بین کوچک ترین اشتباه پلیس می توانست هزینه گزافی را در پی داشته باشد به همین سبب افسران پلیس آگاهی نقشه یی ویژه را برای به دام انداختن باجگیران طراحی کردند و با ردیابی های تخصصی توانستند محدوده یی را که آدم ربایان در آنجا پنهان شده بودند، شناسایی کنند.

چند روز پس از وقوع این گروگانگیری مرد ناشناس آخرین اولتیماتوم را به خانواده ناصر داد و از آنها خواست وجه درخواستی را به یک شماره حساب بانکی واریز کنند. این خواسته مرد گروگانگیر با نظر بازپرس پرونده به صورت صوری انجام شد، در این بین کاراگاهان در شعبه یی که متهم در آنجا حساب داشت کمین کردند و توانستند او را هنگام برداشت پول به دام بیندازند.

این متهم علیرضا. ح نام داشت و از تبهکاران حرفه یی و سابقه دار شیراز بود. او هنگامی که تحت بازجویی قرار گرفت شرکت در آدم ربایی را قبول کرد و گفت با هدف باج خواهی 500 میلیون تومانی از شیراز به اصفهان آمده است.

در حالی که به نظر می رسید تحقیقات به خوبی پیش می رود ناگهان متهم از رازی تلخ پرده برداشت و گفت ناصر را کشته است. علیرضا توضیح داد؛ «پس از چندین روز نگهداری از ناصر یک روز که برای غذا دادن به او به اتاقش رفتم وی به من حمله ور شد، من هم با چاقویی که در دست داشتم چند ضربه به مرد ایذه یی زدم و از اتاق بیرون رفتم،

چند ساعت بعد وقتی دوباره وارد آن اتاق شدم دیدم ناصر جان باخته است برای همین با کمک همدستم جنازه را به منطقه یی در حاشیه نجف آباد بردیم و دفن کردیم اما این موضوع را از خانواده مقتول پنهان نگه داشتیم تا بتوانیم از آنها اخاذی کنیم.» متهم در ادامه همدستش را به نام مظاهر معرفی کرد و گفت مظاهر طراح نقشه آدم ربایی بود.

در پی اعترافات این متهم ماموران به مخفیگاه آدم ربایان رفتند و توانستند در عملیاتی غافلگیرانه مظاهر را نیز به دام بیندازند. او در اعترافاتش گفت؛ «مدت ها قبل در شهرستان دهدز مکانی را به بهانه راه انداختن کارگاه نجاری اجاره کردم و مشغول جمع آوری اطلاعات محلیان آنجا شدم تا بتوانم فردی مناسب را برای آدم ربایی انتخاب کنم.»وی افزود؛ «بعد از اینکه نقشه آدم ربایی را طراحی کردم از علیرضا خواستم محل مناسبی را در اصفهان اجاره کند و او هم طبق نقشه به من پیوست و کارمان را شروع کردیم.

پس از تهیه مقدمات در زمان مناسب ناصر را در خیابان به زور سوار خودرو کردیم و با بستن دست و پایش او را به زرین شهر منتقل و در محل از پیش تعیین شده مخفی کردیم.» پایگاه خبر رسانی عبرت در این زمینه گزارش داد پس از اعترافات متهمان جسد مقتول کشف و به پزشکی قانونی فرستاده شد، همچنین مظاهر و علیرضا با قرار بازداشت موقت در اختیار دادسرای ایذه قرار گرفتند.